Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty projektu Fusion


  • PODPORA TVOŘIVOSTI MLADÝCH LIDÍ: Narodili jsme se, abychom byli kreativní. Fusion je příležitostí k tomu, aby mladí lidí objevili své skryté schopnosti a dali jim průchod. Tomu velmi napomáhá jedna z Fusion zásad: “Co mohou dělat sami studenti, to by také měli sami dělat!”
  • VYUŽITÍ SOUČASNÉ KULTURY: Fusion se snaží být “kulturně relevantní” aktivitou, čili mluvit jazykem mladých lidí. Jedním z nejrozšířenějších a nejsilnějších kulturních prvků dnešní doby je hudba, která je každodenní součástí života teenagerů. Fusion sbory jsou často zvány na různá vystoupení a městské akce a stávají se vítaným přínosem a součástí kulturního života ve městě.
  • PARTNERSTVÍ S MÍSTNÍM ORGANIZÁTOREM: Kdo vše organizačně zajišťuje? Fusion sbory jsou personálně i finančně zabezpečovány některou z místních neziskových organizací, obvykle místní církví, ve spolupráci s dalšími organizacemi a s podporou městských úřadů. Církve tak mohou využít své zdroje pro službu místní komunitě.
  • PŘÁTELSTVÍ A BEZPEČÍ V KOMUNITĚ MLADÝCH LIDÍ: Fusion chce být místem, kde bude přijímán každý takový, jaký je a kde dostane příležitost rozvinout svůj potenciál. Nikdo není diskriminován ani upřednostňován pro své názory, schopnosti apod.
  • KŘESŤANSTVÍ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ NÁZORY: Vedoucí jsou křesťané a z toho vyplývají jejich hodnoty. Díky tomu je ve Fusion možné vytvořit bezpečné prostředí s mladými vedoucími, kteří mají pevné životní postoje a osobní přesvědčení pro práci s mládeží. Fusion tedy NENÍ křesťanský pěvecký sbor určený pro věřící studenty. Právě naopak - je určen a otevřen všem teenagerům.